• Zaloguj się by zamawiać.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Za pośrednictwem strony www.sdm.rzeszow.pl. klient  może dokonać zamówienia asotymentu handlowego firmy SDM.
1.2. Zamówienia złożone w dni robocze po 16.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne będą rozpatrywane po 8.00 na następny dzień roboczy.

1.3. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane. Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcia z SDM umowy sprzedaży zamawianych towarów. Osteczne  warunki zakupu w tym ceny i terminy płatności zostaną ustalone w dalszej korespondencji mailowej lub telefonicznej.

1.4. SDM  wysyła klientowi  na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia  i realizacji zamówienia (w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na stronie internetowej, potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty a realizacja zamówienia informację o dokonaniu wysyłki towaru).

1.5 SDM do każdej dostarczonej przesyłki dołącza dokumenty dotyczące sprzedaży.

1.6 W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, SDM przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację, iż zamówienie nie może być zrealizowane lub informuje go o tym telefonicznie .


1.7  Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania serwisu w szczególności zapobiegania nadużyciom.